Na to, aby sme Vás mohli zaradiť do kurzu alebo doškoľovacieho kurzu je potrebné, aby ste pred prvou hodinou teórie mali odovzdané všetky potrebné dokumenty. Pre kondičné jazdy stačí vyplniť prihlášku do kurzu so zaznačením kondičných jázd. Kondičné jazdy sú tu pre tých, ktorí už sú držiteľmi vodičského oprávnenia. Konkrétne dokumenty si môžete stiahnuť z našej stránky alebo Vám ich odovzdáme pri osobnom stretnutí.

Kurz pre získanie vodičského oprávnenia skupiny B

  • ŽIADOSŤ O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA

(v prípade, že si tlačivo budete tlačiť doma je potrebné, aby ste ho vytlačili obojstranne)

  • PRIHLÁŠKA DO KURZU


Doškoľovací kurz

Doškoľovací kurz je určený pre tých, ktorým to bolo nariadené dopravným inšpektorátom v takom prípade, že za posledných 12 mesiacov, ako vodič motorového vozidla závažným spôsobom tri krát porušil pravidlá cestnej premávky.

  • PRIHLÁŠKA DO KURZU
  • DOKLAD O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI
  • DOKLAD O PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI