CENNÍK

CENA KURZU SKUPINY B

KURZ PRVEJ POMOCI

SPRÁVNY POPLATOK ZA SÚŠKU (POPLATOK POLÍCII)

SPRÁVNY POPLATOK ZA OPAKOVANÚ SÚŠKU (POPLATOK POLÍCII)

INDIVIDUÁLNY RÝCHLOKURZ 

DOPLNKOVÁ JAZDA (1 VYUČOVACIA HODINA/ 45 MIN. PRE ÚČASTNÍKA NÁŠHO KURZU)

KONDIČNÁ JAZDA (1 VYUČOVACIA HODINA/ 45 MIN. PRE TÝCH ČO MAJÚ VODIČSKÉ OPRÁVNENIE)

NÁHRADNÁ VYUČOVACIA HODINA (1 VYUČOVACIA HODINA/45 MIN.)

PRESTOJ – NEDOSTAVENIE SA NA DOHODNUTÝ TERMÍN

Cenu za kurz je možné zaplatiť aj na splátky:

  •  1. splátka:    Pri nástupe do kurzu
  • 2. splátka:    Pred prvou jazdou do premávky
  • 3. splátka:    Pred ukončením kurzu