CENNÍK

CENU ZA KURZ JE MOŽNÉ ZAPLATIŤ AJ NA SPLÁTKY:
1. splátka – pri nástupe do kurzu
2. splátka – pred prvou jazdou v premávke
3. splátka – pred záverečnými skúškami

SKUPINA B – KLASIK

990

/ za kurz

skupinový kurz

trvanie 3 mesiace

teória 1x do tyždňa

jazdy 2x do týždňa

od 17 rokov

SKUPINA B – INDIVIDUÁL

1,400

/ za kurz 

individuálny kurz

trvanie 1 – 2 mesiace

teória 2x – 3x do týždňa

jazdy 2x – 3x do týždňa

od 17 rokov

DOŠKOĽOVACÍ KURZ

400

/ za kurz

KONDIČNÉ JAZDY

25

trvanie 45 minút

KURZ PARKOVANIA

25

trvanie 45 minút

KURZ PRVEJ POMOCI

30

trvanie 6 hodín

PRESTOJ

25

nedostavenie sa na jazdu

NÁHRADNÁ VYUČ. HODINA

15

trvanie 45 minút 

DOPLNKOVÁ JAZDA

25

trvanie 90 minút

SPRÁVNY POPLATOK ZA SKÚŠKU

33

poplatok polícii

SPRÁVNY POPLATOK ZA OPAKOVANÚ SKÚŠKU

8

poplatok polícii