CENNÍK

CENU ZA KURZ JE MOŽNÉ ZAPLATIŤ AJ NA SPLÁTKY:

 1. splátka – pri nástupe do kurzu
 2. splátka – pred prvou jazdou v premávke
 3. splátka – pred záverečnými skúškami

SKUPINA B – KLASIK

 • skupinový kurz
 • trvanie 3 mesiace
 • teória 1x do týždňa
 • jazdy 2x do týždňa
 • od 17 rokov
990

/ za kurz

SKUPINA B – INDIVIDUÁL

 • individuálný kurz
 • trvanie 1-2 mesiace
 • teória 2x-3x do týždňa
 • jazdy 2x-3x do týždňa
 • od 17 rokov
1,400

/ za kurz

DOŠKOĽOVACÍ KURZ

400

/ za kurz

KONDIČNÉ JAZDY

 • trvanie 45 minút (1 vyučovacia hodina)
25

/ za 1 vyuč. hodinu

KURZ PARKOVANIA

 • trvanie 45 minút (1 vyučovacia hodina)
25

/ za 1 vyuč. hodinu

KURZ PRVEJ POMOCI

 • trvanie 6 hodín
30

/ za kurz

PRESTOJ

 • nedostavenie sa na jazdu
25

NÁHRADNÁ VYUČ. HODINA

 • trvanie 45 minút
15

DOPLNKOVÁ JAZDA

 • trvanie 90 minút
25

SPRÁVNY POPLATOK ZA SKÚŠKU

 • poplatok polícii
50

SPRÁVNY POPLATOK ZA opakovanú SKÚŠKU

 • poplatok polícii
12,50