CENNÍK

CENA KURZU SKUPINU B

930 €

KURZ PRVEJ POMOCI

25 €

SPRÁVNY POPLATOK ZA SKÚŠKU (POPLATOK POLÍCII)

33 €

SPRÁVNY POPLATOK ZA OPAKOVANÚ SKÚŠKU (POPLATOK POLÍCII)

8 €

INDIVIDUÁLNY RÝCHLOKURZ

1 100 €

DOPLNKOVÁ JAZDA (1 VYUČOVACIA HODINA/45 MIN. PRE ÚČASTNÍKA NÁŠHO KURZU)

10 €

KONDIČNÁ JAZDA (1 VYUČOVACIA HODINA/45 MIN. PRE TÝCH ČO MAJÚ VODIČSKÉ OPRÁVNENIE)

20 €

NÁHRADNÁ VYUČOVACIA HODINA (1 VYUČOVACIA HODINA/45 MIN.)

10 €

PRESTOJ – NEDOSTAVENIE SA NA DOHODNUTÝ TERMÍN

20 €

CENU ZA KURZ JE MOŽNÉ ZAPLATIŤ AJ NA SPLÁTKY:

  • 1. SPLÁTKA: PRI NÁSTUPE DO KURZU
  • 2. SPLÁTKA: PRED PRVOU JAZDOU DO PREMÁVKY
  • 3. SPLÁTKA: PRED UKONČENÍM KURZU