INFO O KURZE

AKO SA PRIHLÁSIŤ DO KURZU ALEBO NA KONDIČNÉ JAZDY

OSOBNE V NAŠEJ KANCELÁRII

OSOBNE NÁS MÔŽETE NAVŠTÍVIŤ V NAŠEJ KANCELÁRII NA NÁMESTÍ SLOBODY Č. 4330 V SEREDI V ČASE OTVÁRACÍCH HODÍN V PONDELOK A V STREDU. PRI OSOBNOM STRETNUTÍ MÁTE PRIESTOR PÝTAŤ SA NA OTÁZKY A ZÍSKAŤ INFORMÁCIE O CELOM PRIEBEHU NAŠICH KURZOV. VIEME VÁM PORADIŤ PRI VYPĹŇANÍ ŽIADOSTI A PRIHLÁŠKY. V PRÍPADE KONDIČNÝCH JÁZD SI VIEME PRESNE DOHODNÚŤ PRIEBEH JÁZD A V AKÝCH ČASOVÝCH INTERVALOCH.

E-PRIHLÁŠKA

NAŠA AUTOŠKOLA PONÚKA MOŽNOSŤ E-PRIHLÁŠKY, KDE SI VYBERIETE KURZ ALEBO KONDIČNÉ JAZDY. NA ZÁKLADE VAŠEJ PRIHLÁŠKY VÁS V NAJBLIŽŠÍCH DŇOCH TELEFONICKY KONTAKTUJEME A DOHODNEME SA NA ÚVODNOM STRETNUTÍ A NA ‚DALŠOM POSTUPE. DO KURZU NIE JE MOŽNÉ SA PRIHLÁSIŤ LEN ELEKTRONICKY, ALE JE POTREBNÉ DORUČIŤ ŽIADOSŤ O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA S POTVRDENÍM OD LEKÁRA A PRIHLÁŠKU DO KURZU V PAPIEROVEJ FORME. POTREBNÉ DOKUMENTY SI JE MOŽNÉ VYTLAČIŤ Z NAŠEJ STRÁNKY ALEBO VÁM ICH ODOVZDÁME PRI OSOBNOM STRETNUTÍ, KDE VÁM VIEME POMÔCŤ SO SPRÁVNYM VYPLNENÍM.

MESSENGER-WHATSAPP-EMAIL

KONTAKTOVAŤ NÁS MÔŽETE AJ SPRÁVOU ČI UŽ CEZ MESSENGER, WHATSAPP ALEBO EMAILOM. ZANECHAJTE NÁM SPRÁVU SO ZÁUJMOM O PRIHLÁSENIE DO KURZU. ODPOVIEME VÁM NAJSKÔR, AKO TO BUDE MOŽNÉ. AK BY STE POTREBOVALI POMÔCŤ MÔŽETE SA NA NÁS OBRÁTIŤ AJ POČAS KURZU.

TELEFONICKY

SME VÁM K DISPOZÍCII AJ PO TELEFÓNE. TELEFONICKY NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ NA TELEFÓNNYCH ČÍSLACH +421 915 837 809 ALEBO +421 917 842 863. V PRÍPADE, ŽE VÁM NEMÔŽEME AKURÁT ZDVIHNÚŤ, PROSÍM POŠLITE SMS. OZVEME SA VÁM, ČO NAJSKÔR, AKO TO BUDE MOŽNÉ.

DOKUMENTY POTREBNÉ PRE PRIHLÁSENIE

NA TO, ABY SME VÁS MOHLI ZARADIŤ DO KURZU ALEBO DOŠKOĽOVACIEHO KURZU JE POTREBNÉ, ABY STE PRED PRVOU HODINOU TEÓRIE MALI ODOVZDANÉ VŠETKY POTREBNÉ DOKUMENTY. PRE KONDIČNÉ JAZDY STAČÍ VYPLNIŤ PRIHLÁŠKU DO KURZU SO ZAZNAČENÍM KONDIČNÝCH JÁZD. KONDIČNÉ JAZDY SÚ PRE TÝCH, KTORÍ UŽ SÚ DRŽITEĽMI VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA, ALE Z RÔZNYCH DÔVODOV MAJÚ ZÁUJEM ZDOKONALIŤ SA VO VEDENÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA. KONKRÉTNE DOKUMENTY SI MÔŽETE STIAHNUŤ Z NAŠEJ STRÁNKY ALEBO VÁM ICH ODOVZDÁME PRI OSOBNOM STRETNUTÍ, KDE VÁM VIEME PRÍPADNE POMÔCŤ SO SPRÁVNYM VYPLNENÍM.

KURZ PRE ZÍSKANIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA SKUPINY B
 • ŽIADOSŤ O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA

V PRÍPADE, ŽE DANÉ TLAČIVO SI BUDETE TLAČIŤ DOMA JE POTREBNÉ, ABY STE HO VYTLAČILI OBOJSTRANNE 

 • PRIHLÁŠKA DO KURZU
DOŠKOĽOVACÍ KURZ
 • PRIHLÁŠKA DO KURZU
 • DOKLAD O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI
 • DOKLAD O PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI

DOŠKOĽOVACÍ KURZ JE URČENÝ PRE TÝCH, KTORÝM TO BOLO NARIADENÉ DOPRAVNÝM INŠPEKTORÁTOM V TAKOM PRÍPADE, ŽE ZA POSLEDNÝCH 12 MESIACOV, AKO VODIČ MOTOROVÉHO VOZIDLA ZÁVAŽNÝM SPÔSOBOM TRI KRÁT PORUŠIL PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY.

PRIHLÁSENIE NA ZÁVEREČNÚ SKÚŠKU
 1. TEORETICKÁ ČASŤ – 32 VYUČOVACÍCH HODÍN
  • TEÓRIA VEDENIA VOZIDLA
  • ZÁSADY BEZPEČNEJ JAZDY
  • PREDPISY O CESTNEJ PREMÁVKE
  • NÁUKA O VOZIDLÁCH A ICH ÚDRŽBA
  • OPAKOVANIE
 2. PRAKTICKÁ ČASŤ – 39 VYUČOVACÍCH HODÍN
  • AUTOCVIČISKO
  • PRAKTICKÁ ÚDRŽBA VOZIDLA
  • CESTNÁ PREMÁVKA
 3. ABSOLVOVAŤ KURZ PRVEJ POMOCI ALEBO PREDLOŽIŤ CERTIFIKÁT UŽ O ABSOLVOVANOM KURZE PRVEJ POMOCI V MINULOSTI 
  • KURZ PRE VÁS ZABEZPEČÍME V NAŠICH PRIESTOROCHEXTERNOU FIRMOU, KTOREJ SA HRADÍ POPOLATOK. 
 4. UHRADENIE SPRÁVNEHO POPLATKU KU SKÚŠKAM 
 5. UHRADENIE CENY KURZU 

JEDNA VYUČOVACIA HODINA TRVÁ 45 MINÚT. TEORETICKÉ HODINY SÚ SPOJENÉ DO BLOKOV 3-KRÁT 45 MINÚT ALEBO 2-KRÁT 45 MINÚTROVNAKO TO PLATÍ AJ U PRAKTICKEJ ČASTI. JAZDA MÔŽE 3-KRÁT 45 MINÚT ALEBO 2-KRÁT 45 MINÚT, ALE MÔŽE BYŤ AJ 1-KRÁT 45 MINÚT. VŠETKO ZÁLEŽÍ OD VÁS.

PRIEBEH ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY

NA ÚSPEŠNÉ ABSOLVOVANIE ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY TREBA ZVLÁDNUŤ TIETO TRI ČASTI A V TOMTO PORADÍ:

 • TEST
 • AUTOCVIČISKO
  • PREJDENIE SLALOMU MEDZI KUŽELKAMI, ZACÚVANIE DO KOLMÉHO STÁTIA A DO POZDĹŽNEHOSTÁTIA A ZACÚVANIE DO GARÁŽOVÉHO STÁTIA
 • JAZDA V CESTNEJ PREMÁVKE (V MESTE/MIMO MESTA)

NA ZÍSKANIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA MÁTE 3 POKUSY. AK SA NEPODARÍ ZVLÁDNUŤ NIEKTORÚ Z UVEDENÝCH ČASTÍ NA PRVÝ POKUS, NIČ SA NEDEJE. PRÍDETE NA OPRAVNÝ TERMÍN, KDE BUDETE POKRAČOVAŤ TAM, KDE STE SKÚŠKU POKAZILI. AK SKÚŠKA BUDE NEÚSPEŠNÁ AJ NA TRETÍ POKUS, TAK KURZ NA ZÍSKANIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA TREBA ABSOLVOVAŤ OD ZAČIATKU.

POMÔCKY NA OVERENIE SVOJICH VEDOMOSTÍ NA WEB STRÁNKE
MOŽNOSŤ VYSKÚŠAŤ APLIKÁCIU DO MOBILU

DAJTE VŠAK POZOR ČI SA TESTUJEŠ NA AKTUÁLNYCH CVIČNÝCH TESTOCH AKTUALIZOVANÝCH OD 1.4.2020. ZA SPRÁVNOSŤ A AKTUÁLNOSŤ TESTOV NA STÁNKACH A V APLIKÁCIACH NEBERIEME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ.

VYBAVENIE VODIČSKÉHO PREUKAZU PO SKÚŠKE

NA KTOROMKOĽVEK ODDELENÍ DOKLADOV POLICAJNÉHO ZBORU (NEMUSÍ TO BYŤ V MIESTE BYDLISKA) SI PODÁTE ŽIADOSŤ OSOBNE, KDE PREDLOŽÍTE POTVRDENIE O ÚSPEŠNE ABSOLVOVANEJ SKÚŠKE (NIE JE VŠAK NUTNOSŤOU), OVERIA SI TOTOŽNOSŤ, VYHOTOVIA FOTOGRAFIU A VYPLNIA ŽIADOSŤ. 

VODIČSKÝ PREUKAZ VÁM VYDAJÚ NA ROVNAKOM MIESTE DO 2 DNÍ PRI ZRÝCHLENOM VYBAVENÍ INAK DO 20 DNÍ. Z POLÍCIE PRÍDE INFORMÁCIA VO FORME SMS, ŽE SI HO MÔŽETE VYZDVIHNÚŤ OSOBNE (MOŽNOSŤ NIEKOHO SPLNOMOCNIŤ NA PREVZATIE).

POSTUP VYBAVENIA JE ZVEREJNENÝ AJ NA STRÁNKE MINISTERSTVA VNÚTRA. TAKTIEŽ NA ICH STRÁNKACH SÚ. ZVEREJNENÉ VÝŠKY SPRÁVNYCH POPLATKOV PRE VYDANIE VP.

AK MÁŠ 17 ROKOV, NA POLÍCII VYPLNÍTE ŽIADOSŤ S UVEDENÍM OSÔB – SPOLUJAZDCOV, S KTORÝMI BUDETE JAZDIŤ POD DOZOROM.