DOKUMENTY

Základné dokumenty k získaniu vodičského oprávnenia:

ŽIADOSŤ O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA

 

ŽIADOSŤ O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA a ZÁVER O LEKÁRSKEJ PREHLIADKE POTVRDENÝ VŠEOBECNÝM LEKÁROM treba vytlačiť na papier formátu A4 ! a OBOJSTRANNE !

PRIHLÁŠKA DO KURZU

AK PO ROKU VYPRŠALA PLATNOSŤ ZDRAVOTNEJ SPOSOBILOSTI NA ŽIADOSTI TREBA VYPLNIŤ DOKLAD O ZDRAVOTNEJ SPOSOBILOSTI

Na preskúšanie odbornej spôsobilosti po zadržaní alebo odobratí vodičského oprávnenia sú potrebné dokumenty:

PRIHLÁŠKA DO DOŠKOĽOVACIEHO KURZU

DOKLAD O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI

DOKLAD O PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI

VYBAVENIE VODIČSKÉHO PREUKAZU AK MÁŠ 17 ROKOV BUDE POTREBNÉ:

ŽIADOSŤ O ZAEVIDOVANIE OSOBY SEDIACEJ NA MIESTE SPOLUJAZDCA VEDĽA VODIČA

VZOR AKO SI SPRÁVNE VYPLNIŤ TLAČIVÁ

VZOR – ŽIADOSŤ O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA

VZOR – POTVRDENIE O VÝSLEDKU LEKÁRSKEJ PREHLIADKY