DOKUMENTY

ZÁKLADNÉ DOKUMENTY K ZÍSKANIU VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA

ŽIADOSŤ O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA*
PRIHLÁŠKA DO KURZU
AK PO ROKU VYPRŠALA PLATNOSŤ ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTINA ŽIADOSTI TREBA VYPLNIŤ DOKLAD O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI

* ŽIADOSŤ O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA a ZÁVER LEKÁRSKEJ PREHLIADKE POTVRDENÝ VŠEOBECNÝM LEKÁROM treba vytlačiť na papier formátu A4 ! a OBOJSTRANNE !

NA PRESKÚŠANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI PO ZADRŽANÍ ALEBO ODOBRATÍ VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA SÚ POTREBNÉ DOKUMENTY

PRIHLÁŠKA DO DOŠKOĽOVACIEHO KURZU
DOKLAD O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI
DOKLAD O PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI

NA VYBAVENIE VODIČSKÉHO PREUKAZU AK MÁŠ 17 ROKOV BUDE POTREBNÉ

ŽIADOSŤ O ZAEVIDOVANIE OSOBY SEDIACEJ NA MIESTE SPOLUJAZDCA VEDĽA VODIČA

VZOR AKO SI SPRÁVNE VYPLNIŤ TLAČIVÁ

VZOR – ŽIADOSŤ O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA
VZOR – POTVRDENIE O VÝSLEDKU LEKÁRSKEJ PREHLIADKY