ZÁKLADNÉ DOKUMENTY K ZÍSKANIU VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA

ŽIADOSŤ O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA a ZÁVER O LEKÁRSKEJ PREHLIADKE POTVRDENÝ VŠEOBECNÝM LEKÁROM treba vytlačiť na papier formátu A4 ! a OBOJSTRANNE !

NA PRESKÚŠANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI PO ZADRŽANÍ ALEBO ODOBRATÍ VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA SÚ POTREBNÉ DOKUMENTY

PRIHLÁŠKA DO DOŠKOĽOVACIEHO KURZU

VYBAVENIE VODIČSKÉHO PREUKAZU AK MÁŠ 17 ROKOV BUDE POTREBNÉ

VZOR AKO SI SPRÁVNE VYPLNIŤ TLAČIVÁ